Cookiepolitik

Denne side anvender cookies for at hjælpe med at give dig en bedre oplevelse når du besøger sitet. Generelt bruges cookies til at genkende dig når du besøger os igen, og kan hjælpe med fx. at huske indholdet i en indkøbskurv og levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som Google Analytics.

Cookies vil gøre din browsing oplevelse bedre og du kan til enhver tid slette dem fra din computer. Såfremt du ikke ønsker at modtage cookies kan du også slå dem fra. Den mest effektive måde at gøre dette, er at slå cookies fra i din browser. Du kan læse mere om den danske lovgivning om cookies hos Erhvervsstyrelsen. Der lagres ingen personoplysninger og eller personfølsomme oplysninger.

 

Persondatapolitik

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan NORDHUSE A/S behandler og sikrer dine personoplysninger.

 

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

NORDHUSE A/S

Philip Heymans Alle 3

2900 Hellerup

[email protected]

Ønsker du at afmelde registrering som NORDHUSE A/S ikke er forpligtiget til at opretholde, kan du gøre det her [email protected]

 

Formål med dataopsamling

Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering af NORDHUSE A/S’ produkter/services til dig, herunder support i forbindelse med og efter køb.

Når NORDHUSE A/S behandler personoplysninger om dig til brug for markedsføring, vil vi analysere og profilere dig på baggrund af dine præferencer, for at gøre vores tilbud så relevant som muligt for dig.

 

Kategorier af personoplysninger

NORDHUSE A/S behandler følgende kategorier af personoplysninger

Almindelige personoplysninger: navn*, adresse, mail adresse*, telefonnummer*, præferencer ifht. hus/arkitektur/aptering/beliggenhed af grund, offentlige oplysninger om din grund, IP-adresse, købs- og betalingshistorik, mailhistorik samt dato og i nogen grad indhold af telefonsamtaler

Personfølsomme oplysninger: Ingen.

* Pligtmæssig information

 

Kilder for dataindsamling

NORDHUSE A/S modtager data direkte fra dig og indhenter endvidere data fra offentlige arkiver.

 

Behandling af data

NORDHUSE A/S behandler data hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt og/eller levere en tilfredsstillende kundeservice. Endvidere hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven. Endeligt behandler NORDHUSE A/S data der er nødvendige for beskyttelse af vores juridiske/legitime interesse. Inden du indtræder i et kontraktligt forhold vil du skriftligt skulle bekræfte dit samtykke.

 

Modtagere af data

NORDHUSE A/S kan videregive dine personoplysninger til leverandører og underentreprenører som vi samarbejder med, for at udøve vores virksomhed. Desuden udveksler vi data med relevante myndigheder for at opnå de tilladelser der er påkrævet for at udøve vores virksomhed. Endeligt kan vi dele data med vores bankforbindelse og forsikringsselskab. Forudsætningen for deling af data er en skriftlig fuldmagt fra dig til NORDHUSE A/S.

 

Opbevaring af data

I forbindelse med levering af vores produkter/services, vil NORDHUSE A/S opbevare dine personoplysninger i op til 11 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til forsikringsdækninger og bogføringsloven mm., med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode. Endvidere, så længe et afgivet samtykke til at modtage tilbud ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse. Generelt vil personoplysninger vedrørende generelle henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.

 

Overførsler af data til lande i og udenfor EU

NORDHUSE A/S kan overføre dine personoplysninger til lande i og udenfor EU.

Overførsler til tredjelande vil kun ske til specifikke formål, eksempelvis udarbejdelse af plantegninger, renderinger mv. Overførsel vil kun ske til lande, som Kommissionen har vurderet generelt enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af personoplysninger, se i øvrigt EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).

Dine rettigheder 

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning* af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.
  • Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Du har ret til at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

*Såfremt NORDHUSE A/S er bundet af kontraktlige forhold (fx. ifht. myndighedsgodkendelser, tegning af forsikring på vegne af dig mv.), er vi nødsaget til at opretholde et minimum af data.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.