Frequently Asked Questions

Her er nogle typiske spørgsmål som vi ofte får fra interesserede kunder:
 
 
1. Hvad koster det?
NORDHUSE har to forskellige hustyper, nemlig KVADRO og BOX:
  1. KVADRO husene er det traditionelle danske typehus, typisk med afvalmede gavle, enten som længe- eller vinkelhus på mellem 125 og 190m².
  2. Vores BOX huse er baseret på moderne funkishuse. Her er arkitekturen og funktionaliteten i højsædet.
Vores huse leveres altid som individuelle løsninger uden merpris, dvs. I kan få det præcis som I går og drømmer om.
Vores priser opdateres løbende på vores hjemmeside. Priserne er baseret på en Standard Materialebeskrivelse men der kan selvfølgelig være fra- eller tilvalg som har økonomiske konsekvenser for byggeriet. Disse materialevalg får vi afklaret i salgsprocessen, således at I kender den endelige entreprisesum inden I indgår en aftale med os.

Der er naturligvis flere faktorer som spiller ind:
  • Finansieringsomkostninger – disse bør fastsættes i samarbejde med jeres pengeinstitut
  • Haveanlæg – her kommer det an på hvor meget I eventuelt selv ønsker at stå for
  • Ekstrafundering/terrænregulering og bortkørsel af overskudsjord. Dette bruger vi meget tid på i NORDHUSE, da vi mener det er afgørende for boligens funktionalitet og brugervenlighed, netop hvordan huset er placeret på grunden og om der er en eventuel udsigt der skal tages hensyn til. Når jordbundsundersøgelsen er på plads kan vi vha. vores entreprenør udregne en pris til jer på, hvad netop jeres hus kommer til at koste på den udvalgte byggegrund. Vi laver et overslag over dette med det samme, og der kan ligeledes aftales en fast pris på ekstrafunderingen, således I sikrer jer selv overfor uventede ekstraomkostninger.


2. Hvornår kan vi flytte ind?
Byggetiden fra første spadestik til nøgleoverdragelse er typisk ca. 4-6 måneder afhængig af husets størrelse og kompleksitet.

3. Skal man betale i rater eller når huset er færdigt?
Hvis I betaler ved indflytning, vil byggefirmaet typisk have taget betaling for dette i husets pris, da penge jo har en pris (tabt renteindtægt for byggefirmaet – ekstra renteudgift på evt. driftskredit). Hos NORDHUSE kan vi begge dele. Enten betales byggeriet i rater eller ved indflytning.  

4. Hvad sker der, såfremt I ikke bliver færdigt til tiden?
Hvis der, mod forventning, sker et eller andet uforudset, der gør at forsinkelse med indflytning er byggefirmaets skyld, skal I generelt sikre jer ved kontraktindgåelse, at der er aftalt en dagsbod som kompensation til jer til betaling af f.eks. ekstra måneds husleje, opmagasinering af møbler m.v.
Dagboden hos NORDHUSE sker jf. aftalegrundlaget AB forbruger.

5. Kan vi selv levere nogle ting, f.eks. inventar eller hvidevarer?
Ja, det kan I godt hos NORDHUSE. Hovedreglen er blot at det I selv leverer – har I også selv ansvaret for – både med hensyn til montering men også med hensyn til tyveri fra byggepladsen.

6. Hvordan foregår afleveringen af huset?
Afleveringen foregår jf. AB Forbruger § 37.
  7. Hvad dækker byggeskadeforsikringen egentlig?
Byggeskadeforsikringen er obligatorisk for byggefirmaer der tilbyder totalentrepriser af byggeri af private boliger. Forsikringen dækker i 10 år væsentlige byggeskader af betydning for bygningens levetid og funktionalitet, som følge af fejl ved opførelsen. Byggefirmaet kan kun opnå byggetilladelse ved fremvisning af dokumentation for, at et forsikringsselskab har givet tilbud på en byggeskadeforsikring. Forsikringsselskabet, i vores tilfælde Topdanmark, gennemfører to eftersyn af den forsikrede bygning efter henholdsvis et og fem år, for at afdække fejl i byggeriet. Forsikringen skal betales én gang for hele perioden og inkluderer udgifter til to eftersyn. Erhvervs- og Byggestyrelsen offentliggør oplysninger om de virksomheder, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade. Offentliggørelsen vil ske på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside. I kan læse vores forsikringsbetingelser her.

8. Hvor meget kan man ændre på jeres plantegninger?
Hos os kan I stort set ændre alt på tegningerne. Hos NORDHUSE har vi egen arkitekt, så vi tegner hvert enkelt hus fra ”bunden”. Ændringer i gængs forstand er derfor ingen hindring, med mindre naturligvis, at de påvirker selve konstruktionen mm. Vi tager ofte udgangspunkt i folks egne skitser, som vi så forholder os konstruktivt og kritisk til, så kunden får den optimale løsning. Vores arkitekt kommer derudover med bud på hvordan enkelte detaljer kan optimeres og derfor bidrage til en bolig lidt ud over det sædvanlige.


9. Hvad gør man, hvis man først skal have sin ”nuværende” bolig solgt, inden man ønsker at gå i gang med at bygge?
Denne situation kender vi alle – særligt i disse tider hvor folk oftest skal sælge inden de erhverver sig en ny bolig. Vi rådgiver ofte vores kunder til at komme i gang allerede når I overvejer at bygge nyt. Den lange naturlige proces som det er for de fleste at vælge byggefirma bør opstartes tidligt, da der er mange faktorer som spiller ind når man skal i gang med drømmeboligen. Hos os kan I indgå en betinget aftale, hvor vi sammen med vores arkitekt skitserer jeres kommende hus, laver materialevalg, projekterer færdigt og søger byggetilladelsen. Fordelen ved dette er, at ligeså snart jeres bolig bliver solgt, kan vi indenfor få dage fortælle jer den planlagte indflytningsdag og vi kan ofte gå i jorden indenfor 10 dage efter vi modtager byggetilladelsen.

Hvis I ikke får solgt og må droppe byggeplanerne og sælge grunden, så vil I maksimalt have udgiften, vi har haft til tegnearbejde samt betaling for byggetilladelsen.