Når man bygger hus med NORDHUSE A/S får man en fastprisaftale hvor man som kunden kan vælge imellem to forskellige betalingsformer: Betaling ved indflytning og Ratebetaling.

Historisk har byggebranchen været kendetegnet ved, at kunden betaler i takt med at byggeriet skrider frem. Princippet i Ratebetaling er, at fx. når fundamentet er støbt, da forfalder en procentuel del af entreprisesummen og ditto når råhuset er rejst etc. Ratebetaling er stadig meget udbredt over den danske husbyggerbranche. Fordelene er, at betalingerne følger byggeriets trancher samt, at renteudgifterne til betalingen først rammer forbrugeren når produktet er leveret. Ulemperne er, at man som forbruger skal vide lidt om byggeri når man godkender de enkelte trancer.

I nyere tid har Betaling ved indflytning vundet indpas. Princippet i Betaling ved indflytning er, at man som forbruger alene stiller garanti for sin betalingsevne, men at man derudover ikke skal afholde omkostninger til selve entreprisen før at byggeriet står færdigt. Fordelene er, at man som forbruger slipper man også for at have penge op ad lommen, førend det endelige byggeri står færdigt. Man kan sige, at du rent faktisk kan se hvad du betaler for. Ulemperne er, at entreprenøren oftest skal have sine omkostninger til finansieringen dækket hos kunden. Betaling ved indflytning stiller væsentligt større krav til entreprenørens kapitalstyrke, hvorfor man sjældent ser de mindre virksomheder tilbyde Betaling ved indflytning.

Generelt er det et spørgsmål om temperament for den enkelte forbruger om man vælger Betaling ved indflytning eller Ratebetaling. Engang imellem ser vi, at kundernes bank kan have en holdning til, om kunden skal vælge det ene eller det andet, men svaret er ikke entydigt.

I NORDHUSE A/S kan vi tilbyde både Betaling ved indflytning og Ratebetaling.

Book et uforpligtende møde og få overblik over hvad der passer bedst til dig.