Der findes næsten lige så mange aftalegrundlag for opførelse af enfamiliehuse, som der findes byggefirmaer. Det kan ofte være svært at finde hoved og hale i de enkelte aftalegrundlag.

At bygge et nyt hus er ofte den største investering en familie foretager sig. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at aftalegrundlaget er ordentligt – både for bygherre og for entreprenøren. Man skal selvfølgelig sikre sig, at man ikke har forudbetalt for ydelser som man ikke har modtaget, dette gøres ved at sikre at der er udarbejdet en fornuftig ratefordelingsplan, eller at man betaler ved indflytningen.
Aftalegrundlaget hos NORDHUSE A/S vil altid være en entrepriseaftale med afsæt i AB-Forbruger.

AB-Forbruger er et sæt spilleregler, udarbejdet i samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Dansk Byggeri, Tekniq og Forbrugerrådet. Det er et fair aftalegrundlag der sikrer forbrugeren.

AB-Forbruger trådte i kraft 1. januar 2010, blev revideret i 2012 og erstatter de ofte anvendte AB92 og ABT93 aftalegrundlag.

AB Forbruger