1. Hvad koster det?

NORDHUSE har nogle forskellige hustyper:

NORDHUSE tilbyder sine kunder 4 grundmodeller:

 • KVADROHUSET
 • BOXHUSET
 • 2PLANHUSET
 • INDIVIDUELT

Vi har sørget for, at der er noget for enhver smag, og derfor vil der være forskel på, hvilken husmodel I evt. vælger:

 1. KVADRO husene er det traditionelle danske typehus, typisk med afvalmede gavle, enten som længe- eller vinkelhus på mellem 125 og 227m².
 2. Vores BOX huse er baseret på det moderne funkishus på ml. 125 og 310m². Her er arkitekturen og funktionaliteten i højsædet.
 3. TO ETAGERS der faktisk er et BOX hus i to plan og starter fra 133 og går til 270m².
 4. INDIVIDUEL der som overskriften antyder, er et arkitekttegnet byggeri hvor vi sammen starter med et blankt stykke papir. Vores huse leveres altid som individuelle løsninger uden merpris*, dvs. I kan få det præcis som I går og drømmer om.

Under fanen ”Typehuse” kan I læse om det spændende valg af materialer, der er for hver af de 4 modeller.

Foruden en standardpris, så vil der altid pågå nogle ekstraomkostninger, når man skal bygge. Dette kan omhandle poster som:

 • Ekstrafundering – denne beregnes først, når der foreligger en geoteknisk rapport, for den grund I ønsker at bebygge. Beregningens omfang tages med i den endelige entreprisesum.
 • Haveanlæg – dette er ikke en del af husprisen, og skal derfor medtages på byggebudgettet, som en separat post.
 • Finansieringsomkostninger – dette er noget, man skal snakke med sin bank om. Priserne for finansiering varierer fra bank til bank, så derfor er det altid en god ide, at søge den bank, som tilbyder jer de bedste- og mest økonomiske fordele.
 • Materialer udenfor standarden – som betyder, at hvis I har et ønske om at jeres hus skal indeholde noget, som ikke er en standard hos NORDHUSE, så er I velkommen til, at få dette. NORDHUSE indhenter konkurrencedygtige priser hjem til jer, gennem vores net af samarbejdspartnere. I er også velkommen til, at bibringe det ønskede selv, hvis det passer bedre for jer.

NORDHUSE ser det som en af sine vigtigste opgaver, at processen er transparent, overskuelig og holdes indenfor de givne økonomiske rammer. Derfor laver vi en fastpris som skal betales ved indflytning – på den måde forekommer der ikke ubehagelige overraskelser.

 

2. Hvornår kan vi flytte ind?

Byggetiden fra første spadestik til nøgleoverdragelse er typisk ca. 4-8 måneder afhængig af husets størrelse og kompleksitet. Dette vil fremgå af entrepriseaftalen.

 

3. Skal man betale i rater eller når huset er færdigt?

Hvis I ønsker at betale ved indflytning, vil byggefirmaet typisk have taget betaling for dette i husets pris, da penge jo har en pris (tabt renteindtægt for byggefirmaet – ekstra renteudgift på evt. driftskredit). Hos NORDHUSE kan vi begge dele. Enten betales byggeriet i rater eller betaling ved indflytning – det er fuldstændigt jeres valg.

 

4. Hvad sker der, såfremt I ikke bliver færdigt til tiden?

Hvis der, mod forventning, sker et eller andet uforudset, der gør at forsinkelse med indflytning er byggefirmaets skyld, skal I generelt sikre jer ved kontraktindgåelse, at der er aftalt en dagsbod som kompensation til jer til betaling af f.eks. ekstra måneds husleje, opmagasinering af møbler m.v.

Dagboden hos NORDHUSE sker jf. aftalegrundlaget AB-Forbruger.

 

5. Kan vi selv levere nogle ting, f.eks. inventar eller hvidevarer?

Ja, det kan I godt hos NORDHUSE. Hovedreglen er blot at det I selv leverer – har I også selv ansvaret for – både med hensyn til montering men også med hensyn til tyveri fra byggepladsen. En grundlæggende regel er, at vi afleverer huset før I kan påbegynde egen montage.

 

6. Hvordan foregår afleveringen af huset? 

Afleveringen foregår jf. AB-Forbruger §37.

 

7. Hvad dækker byggeskadeforsikringen egentlig?

Byggeskadeforsikringen er obligatorisk for byggefirmaer der tilbyder totalentrepriser af byggeri af private boliger. Forsikringen dækker i 10 år væsentlige byggeskader af betydning for bygningens levetid og funktionalitet, som følge af fejl ved opførelsen. Byggefirmaet kan kun opnå byggetilladelse ved fremvisning af dokumentation for, at et forsikringsselskab har givet tilbud på en byggeskadeforsikring. Forsikringsselskabet gennemfører to eftersyn af den forsikrede bygning efter henholdsvis et og fem år, for at afdække fejl i byggeriet. Forsikringen skal betales én gang for hele perioden og inkluderer udgifter til to eftersyn. Erhvervs- og Byggestyrelsen offentliggør oplysninger om de virksomheder, der har udført eller medvirket til udførelsen af arbejder, hvor der er konstateret en dækningsberettiget byggeskade. Offentliggørelsen vil ske på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside.

 

8. Hvor meget kan man ændre på jeres plantegninger?

Hos os kan I stort set ændre alt på tegningerne. Hos NORDHUSE har vi egen arkitekt som kan ændre i alle tegninger – modellen INDIVIDUEL tegnes fra ”bunden”. Ændringer i gængs forstand er derfor ingen hindring, med mindre naturligvis, at de påvirker selve konstruktionen mm. Vi tager ofte udgangspunkt i folks egne skitser, som vi så forholder os konstruktivt og kritisk til, så kunden får den optimale løsning. Vores arkitekt kommer derudover med bud på hvordan enkelte detaljer kan optimeres og derfor bidrage til en bolig lidt ud over det sædvanlige.

 

9. Hvad gør man, hvis man først skal have sin ”nuværende” bolig solgt, inden man ønsker at gå i gang med at bygge?

Denne situation kender vi alle – særligt i disse tider hvor folk oftest skal sælge inden de erhverver sig en ny bolig. Vi rådgiver ofte vores kunder til at komme i gang allerede når I overvejer at bygge nyt. Den lange naturlige proces som det er for de fleste at vælge byggefirma bør opstartes tidligt, da der er mange faktorer som spiller ind når man skal i gang med drømmeboligen. Hos os kan I indgå en betinget aftale, hvor vi sammen med vores arkitekt skitserer jeres kommende hus, laver materialevalg, projekterer færdigt og søger byggetilladelsen. Fordelen ved dette er, at ligeså snart jeres bolig bliver solgt, kan vi indenfor få dage fortælle jer den planlagte indflytningsdag og vi kan ofte gå i jorden indenfor 10 dage efter vi modtager byggetilladelsen.

Hvis I ikke får solgt og må droppe byggeplanerne og sælge grunden, så vil I maksimalt have udgiften, vi har haft til tegnearbejde samt betaling for byggetilladelsen.

*Projekteringsomkostninger ved INDIVIDUEL kan forekomme.